Centrale verwarming

Veilig verwarmen: periodiek onderhoud
Laat je stookolie-ketel jaarlijks en je gas-ketel tweejaarlijks onderhouden door CVOK. Hij controleert of er risico is op CO­ vergiftiging, reinigt en stelt de ketel af zodat deze zuinig werkt. Hiervoor ontvang je een reinigings- en verbrandingsattest, dit attest samen met het vorige attest(vorige keuring) bewaar je bij je ketel.

Veilig

• lager risico op CO-vergiftiging: bij een verwarmingstoestel met een slechte verbranding, ondermaatse of ontbrekende luchttoevoer of een slecht werkende schouw, kan er CO vrijkomen
• lager risico op schouwbrand: een vuile schouw met veel roetaanslag of verstoppingen belemmert de afvoer van de verbrandingslucht, waardoor brand kan ontstaan

Zuinig

• lagere verwarmingskosten: een toestel dat goed werkt, heeft een hoger rendement en verbruikt dus minder brandstof
• minder grote herstellingskosten: een slecht onderhouden toestel moet sneller hersteld of vervangen worden

Milieuvriendelijk

• minder uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof minder CO2 uitstoot omdat je minder brandstof verbruikt

Bron veiligverwarmen.