Voorkom schouwbrand en CO-vergiftiging

Roetafzetting en vogelnesten kunnen de vlotte luchttoevoer van uw schoorsteen belemmeren en het rendement van uw verwarmingstoestel verminderen, ja zelfs schoorsteenbrand veroorzaken.

CV OK kan uw schoorsteen inspecteren op eventuele verstoppingen en die deskundig verwijderen. Ook hiervoor maken wij een attest op voor uw brandverzekering.
Indien u dit wenst plaatsen we ook nog een roetschuif, een rooster en een schoorsteenkap.